HAN DAMASK

( Han - Qi, av Agnes Geijer i  "Ur textilkonstens historia" systematisert som C2, direkte mønstringsteknikk )

Dette er en ripsbinding med muligheter til å lage mønster. Bindingen ble vevd for over 3000 år siden i Kina. Som navnet antyder er det to bindingseffekter satt opp mot hverandre. Tett lerretsbunn, satt opp mot en løsere renningsrips i mønster. Se det første bildet nedenfor.  I utgangspunktet var  nok stoffene i en farge, men jeg  bruker mange farger, både den øverste frisen i "Evangelistteppet " til Skjold kirke og alle stolaene jeg har vevd er  i denne spesielle ripsbindingen.  Det jeg kan si om bindingen er
at den er svært enkel, men  at det skal litt trening å få den til å gå. Og det er lurt å prøve den med en farge først. To av bildene under viser andre varianter av mønsterbindingen.

For å veve mønster må du ha tegnet et mønster på plast, som du fester til veven før du kan begynne å veve mønster. Se det siste bilde på denne siden.  Følg beskrivelsen for veving av mønster.

Tekstboks: Slik vever du:
1. Bruk trøene 3. og 4. og vev et stykke, dette er bunnen, en lerret, avslutt med trøe 4. før mønsteret begynner. Fest plasten på veven.
2. Trø 1. trøe. Den hever hver fjerde renningstråd, plukk opp de trådene som skal være i mønsteret på en spile.
3. La spilen ligge og trø på 3. trøe. Du vil nå få et skill med lerret, annenhver senket og  hevet  renningstråd, i tillegg er de renningstrådene, mønsteret, som er på spilen hevet. ( Se tegningen)  Skyv spilen med mønsteret fra deg, og i skillet som dannes legger du inn et innslag. Om renningen er bred bruk en hjelpespile til dette innslaget.
4. Trø 4. trøe, nytt innslag.
5. Trø 2. trøe. Den hever også hver fjerde renningstråd, plukk igjen mønsteret på spile og trø om til 3. trøe, innslag som tegningen. Trø 4. trøe, nytt innslag.
Gjenta fra pkt. 2 til 5

Fylt rute i bindemønsteret er hevet renningstråd. Fylt rute i nedknyting er forbindelse mellom underveksel og trøe.

MØNSTRET RENNINGSVEV (Warp-faced compound twill)

(Kinesisk renningsvev, av  Agnes Geijer i  "Ur textilkonstens historia", systematisert som D2, trebindig kypert, direkte mønstringsteknikk. )


Denne mønsterbindingen, med en trebindig kypert som grunnbinding bruker jeg i messehakler. Jeg bruker samme mønsterbinding, men med lerret som grunnbinding til antependier og andre kleder. Historisk er det varianten med lerret som er eldst, den ble brukt 200 f.Kr  i Kina. Bindingen kjennetegnes ved at den har to renninger med forskjellig farge. Mønsteret kommer fram ved at de to renningene bytter plass på varens forside. Framplukk av mønster gjøres manuelt, det kreves to trøer  og noen hjelpespiler for å klargjøre dette innslaget, som dessuten blir liggende helt skjult i veven. Mellom hvert mønster framplukk, er det et innslag som
styrer grunnbindingen. Du må lage en renning med to farger. Renningen må være tett for at mønsteret skal bli tydelig, derfor er det bra å starte utprøving med et glatt materiale, bomull. silke etc.

For å kunne veve mønster må du også her ha tegnet mønster på plast, som du fester til veven.
Se veving på Youtube:
her

Tekstboks: Slik vever du:

1. Trøene 3, 4 og 5 er grunnbindingstrøer. Vev litt med disse for å komme i gang. Fest plasten i den vevde kanten.
2. Trø på 1. trøe den hever alle trådene i den ene renningen ( her røde), plukk på spile de renningstrådene som skal ha denne fargen i mønsteret ditt. Dra spilen mot deg i veven  og trø på 2. trø, den hever den andre renningen (her grønne) plukk så de opp renningstrådene som ikke ble plukket på den første spile. Slipp trøene, sett begge spilene på høykant, i skillet som dannes mellom dem fører du inn en spile, og fjerner de to andre. Sett spilen på høykant, og legg inn et innslag, mønsterinnsalget.
3. Trø 3. trøe og legg inn et innslag. Gjenta hele pkt. 2
4. Trø 4. trøe og legg inn et innslag. Gjenta hele pkt. 2
5. Trø 5. trøe og legg inn et innsalg. Nå er hele rapporten ferdig, gjenta det hele. For å lage en farge i bunnen, hev bare en av renningene (den røde eller den grønne) og gjør ett innslag, mellom hver grunnbindingstrøe.

Bildene vise kinesisk renningsvev. På første bilde består renningen av brede striper av hvit ull og bomull, mens den andre renningen består av smalere striper av farget ull og silke. Det er verdt å merke seg at der hvor den ene renningen er i ull, er renningen den bytter plass med i veven for å danne mønster silke. Bildet i midten viser utsnitt av to messehakler. Det siste bildet viser et mønsterframplukk i veven. Legg også merke til plasten med mønsteret, som styrer mønsteret i veven.

Tre tekstiler vevd i Han damask. På det første bildet er det lett å se og forstå hvordan denne bindingen er bygget opp. Også her er det brukt to kvaliteter i renningen. Men bindingen kan godt veves med en kvalitet i renningen, den vi da ligne den opprinnelige kvaliteten på denne mønstebindingen. Her er det mønsterframplukk for hvert annet innslag. På bildet i midten og til høyre er renningen satt tettere sammen, og her er to renninger hvor begge er brukt til å danne mønster. Da er det mønsterframplukk for hvert innslag.  

KIRKETEKSTILER

   Åse Eriksen
    
HOVEDSIDEN


          91 63 62 23
ase.eriksen@hotmail.com                
HOVEDSIDEN               VERKSTEDET               TEKNIKKER                  CV

                                                                                                                                              Samitum weaving

MØNSTRET INNSLAGSVEV (Weft–faced compound tabby)

(Taquete, av Agnes Geijer i "Ur texstilkonstens historia", systematisert som D2,under mekaniske mønstring,  her med lerret som grunnbinding. Samitum er samme mønsterbinding, men med kypert som grunnbinding.) Her forklares bindingen med direkte mønstring.

Dette er en mønsterbinding med lerret som grunnbinding, og mønstringene vil ikke bryte lerreten. Historisk er det usikkert hvordan og hvor denne mønsterbindingen oppsto, og det finnes flere teorier, - er det en variant av de kinesiske renningsvevene som kom med silkeveien? - er det egyptiske vevere som laget en raskere variant av billedveven? eller er det en unik vevnad som hadde sitt opphav i Iran, og som dannet  grunnlaget for de første utprøvingene på mekanisk mønstring/ rapporteringssystem? Vi vet at den ble vevd i Iran rundt 200 år. f. Kr. Denne bindingen krever lite utstyr og er lett å veve med direkte mønstring. To renninger har ulik funksjon, mellom hver renningstråd som binder grunnbindingen ligger en renningstråd, innerrenningen, som styrer mønsteret. I direkte mønstring ligger denne renningen i ro under vevingens gang. Den trenger derfor ikke hovles på skaft. Det er to mønsterframplukk for hver trøe.


Det er lurt å lage renning hvor det er forskjell på grunnrenningen og innerrenningen. Mønsteret kan tegnes på plast, som over, eller kan tegnes på kartong som legges under renningen når det veves.

Tekstboks: Slik vever du:
1. Trø ned 1 trøe, den hever og senker hver annen grunnrenningstråd. Innerrenningen som ikke er hovlet vil ligge i ro og vil danne to skill i veven. Mønsteret plukkes på spile ved å la spilen gå i overskill der hvor den skal danne mønster, og i underskill der hvor den ikke skal synes på varens overside. Sett spilen på høykant og legg inn et innslag. Ta ut spilen, og uten å skifte trøe eller slå til, før den inn igjen, men nå motsatt av første gang dette er mønsterets bunn. Sett spilen på høykant og legg inn et innslag av en annen farge. Ta ut spilen og slå til. 
2. Trø 2. trøe og gjenta.

Bildet til venstre viser mønsterbindingen Taquete, dette er en prøve, og her er mønsteret plukket fram direkte, i henhold til beskrivelsen over. Bildet i midten er samme binding, men med kypert i grunnbindingen, en samitum. Det gjelde også bildet til høyre, som er en del av teppet ”Melkeveien”. Her har jeg også brukt mange ulike materialer i innslagene. I tillegg går noen av mønsterinnslagene i samme skill, slik at innerrenningen ligger åpen. Denne har jeg også farget inn slik at den er med på å lage et spennende flatemønster. Grunnbindingen her er fremdeles en kypert.

Fylt rute i bindemønsteret er hevet renningestråd. De grønne innerrenningstrådene er ikke hovlet på skaft, men ligger mellom hver binderenningstråd i veven.

Illustrasjon  pkt. 2

Snitt av skillene


    5  4 3  2  1

Illustrasjon snitt i veven.
Pkt. 2 og 3

På denne siden har jeg lagt ut beskrivelse av tre mønsterbindinger. I alle kan du mønstre direkte i veven. Bindingene er svært enkle, de tilhører alle vevkunstens aller eldste mønstringsbindinger, og er også brukbare for håndvevere i dag. Tekstilen som ligger under toppen på hjemmesiden er vevd med den første av de tre bindingene. Håper noen kan få glede av denne siden.